Een greep uit de ervaring van Wolter Spaink als (HR) directeur, interim manager, bestuurder, adviseur, coach, procesbegeleider,  onderhandelaar, bruggenbouwer en ondernemer.

Kenniscentrum Horeca & Catering

Onderzoek, strategiebepaling en implementatie.

Innovatief de toekomst in met relevantie voor 43.000 horecaondernemers was de opdracht die het paritaire bestuur zich gesteld had. Het resultaat van onderzoek en strategiebepaling werd een meer jaren visie die het bedrijf weer op de kaart zette. Met als kern een innovatieve kijk op data. De implementatie ging gepaard met een reorganisatie, een herschikking van functies en de lancering van nieuwe datatools voor ondernemingen. Mijn rol was die van strategisch partner en directeur.

Gemeente Vervoerbedrijf Amsterdam

Herstel van de relatie met de medezeggenschap.

Het management stelde zich de opdracht om tot samenwerking te komen. Het verbeteren van de interne relaties vertaalde zich in afspraken en contracten die rust en stabiliteit in de organisatie borgden. Daarbij perspectief aan het management en haar werknemers biedend. Mijn rol was die van verbinder, bruggenbouwer en interim HR-directeur.

Brandweer Amsterdam

Procesbegeleiding en strategiebepaling.

Zelf komen we er niet meer uit was de conclusie van de Burgemeester van Amsterdam. Jaarlijkse stakingen. Irritatie vanuit het gemeentebestuur en de politiek. Ineffectief management. Het waren de ingrediënten die de roep om een externe procesbegeleider vormgaven. De opdracht was het terugbrengen van de rust en de neuzen weer 1 kant op te krijgen. Het resultaat werd een convenant dat een breed draagvlak kende en het ingesleten patroon van ruziën doorbrak. Mijn rol was die van extern procesbegeleider.

Universiteit van Leiden

Herschikken van de HR functie.

De actuele situatie was een centrale en een decentrale afdeling HR. Er was besloten naar 1 enkele afdeling te gaan. Als Interim- hoofd HR van de decentrale afdelingen heb ik met de directeur HR gewerkt aan de integratie en stroomlijning van die afdeling. Daarbij het bestuur van de universiteit mede adviserend. 

Stadsdrukkerij Amsterdam

Privatisering van een overheidsbedrijf.

Op basis van een politiek besluit om de stadsdrukkerij te privatiseren kreeg ik de opdracht dit te realiseren. Als interim-directeur heb ik zaken uitgewerkt, een reorganisatie gedaan, afspraken in de markt gemaakt en uiteindelijk een geprivatiseerde organisatie overgedragen aan een Raad van Commissarissen en een nieuwe directeur.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Aan de basis van de flexibele schil.

De vraag van het Ministerie was om samen met hen de eerste stappen te zetten in de ontwikkeling van een flexibele schil binnen HR en daar zelf ook onderdeel vanuit te maken. Dit heeft in de tijd geleid tot verschillende opdrachten.

Ingenieursbureau Amsterdam

Conflictoplossing.

Oplossen van een conflict tussen het management, de ondernemingsraad, het gemeentebestuur en de politiek met als doel om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Resultaat was een verdieping met als basis doorontwikkeling in de organisatie.

Gewest Gooi en Vechtstreek

Het begeleiden van gemeenten in hun samenwerking.

De geografische ligging van het Gewest met dwars er doorheen de A1 vroeg om samenwerking. In mijn opdracht ging het om de milieuproblematiek en het zorgdragen dat burgemeesters en wethouders uit de verschillende gemeenten tot een gezamenlijke strategie kwamen. Grenzen werden zo doorbroken en vraagstukken werden met elkaar opgepakt. Ik was daarbij vooral voorzitter van hun overleg en organisatieadviseur. 

Dienst Welzijn Amsterdam

Samenwerking binnen de stad.

De problematiek binnen de stad vroeg om samenwerking tussen centrale stad en stadsdelen. Aan mij de opdracht te onderzoeken en te adviseren hoe dit te realiseren was. Dit heeft geleid tot een resultaat dat is overgenomen en geïmplementeerd.

Compass Groupe

Professioneel HR beleid en imago.

Mensen als kern van je organisatie. In een tijd van pionieren en groei gaat dat nog wel makkelijk. Maar wat doe je wanneer je groter wordt. Dat was de vraag en gelijk de opdracht in dit bedrijf dat toen 2.300 werknemers had, verspreid over het land. Het werden er 5.000. Het bedrijf groeide maar door, vooral autonoom, maar ook middels aankopen. Mijn rol was die van HR-directeur.

Diverse commissies

Lid en voorzitter.

Lid dan wel voorzitter van verschillende cao en Sociaal Plan gerelateerde (beroeps) commissies. Lid van de onderhandelingsdelegatie voor de CAO Contract Catering. Voorzitter van het opleidingscentrum binnen de Contract Cateringbranche. 

Contract Catering Branche

Onderhandelingsdelegatie CAO.

Binnen een branchevereniging met kleine en grote bedrijven. Een diversiteit in belangen en posities. Als HR directeur van de op 1 na grootste contract cateraar speelde ik een rol in het HR branche beleid, het opleidingsbeleid en in de CAO onderhandelingen.

Stichting Vakopleiding Horeca

Projectbegeleiding fusie.

Twee paritaire besturen en twee brancheorganisaties besloten tot een fusie. Een traject met grote belangentegenstellingen. Enorme verschillen in arbeidsvoorwaarden. Afwijkende visies. Dat bij elkaar brengen, opschrijven en het proces en het project begeleiden als strategisch partner was mijn rol.

Lantor Veenendaal

Reorganisatie naar Business Units.

Een internationaal industrieel bedrijf met het bezit van octrooien als kern. En dat betekent innovatie, steeds weer nieuwe dingen bedenken. Ontwikkeling als prioriteit boven de produktie. Als HR-directeur dacht ik mee over de passende organisatievorm, de balans tussen continuïteit en ontwikkeling. Daarbij implementeerde ik met mijn collega uit Engeland een nieuwe Business Unit structuur in Europa.

Spaink & Partners

Oprichter, eigenaar en dagelijks management.

Een uiteindelijk middelgroot organisatieadviesbureau met een dynamisch karakter en tot 16 fulltime medewerkers dat bijna 17 jaar lang is ingehuurd voor HR-klussen op niveau door grote opdrachtgevers. Inmiddels aangepast naar een organisatie waarvan de partners bestaan uit externe freelancers die hun sporen ruim verdiend hebben.

W. Spaink Management & Advies BV is sinds 1996 ingeschreven bij de KvK in Utrecht onder nummer 30134320.